מכונה לפריסת בשר לקוביות רצועות ופרוסות, דיגיטלית עם מסך TUCH, בתפוקות גבוהות מאוד 850 ק"ג/שעה.