מכונה לפריסת בשר, דיגיטלית עם מסך TUCH, להב כפולה בתפוקות גבוהות עד 440 פרוסות/שעה.